D150 – Benign tumör i tymus

ICD-10 kod för Benign tumör i tymus är D150.

Diagnosen klassificeras under kategorin Benign tumör i andra och ospecificerade organ i brösthålan (D15), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Benign tumör i tymus:

ICD-kod D150
Diagnos Benign tumör i tymus
Kategori D15, Benign tumör i andra och ospecificerade organ i brösthålan
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)