D152 – Benign tumör i mediastinum

ICD-10 kod för Benign tumör i mediastinum är D152.

Diagnosen klassificeras under kategorin Benign tumör i andra och ospecificerade organ i brösthålan (D15), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Benign tumör i mediastinum:

ICD-kod D152
Diagnos Benign tumör i mediastinum
Kategori D15, Benign tumör i andra och ospecificerade organ i brösthålan
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)