D159 – Ospecificerad lokalisation av benign tumör i intratorakala organ

ICD-10 kod för Ospecificerad lokalisation av benign tumör i intratorakala organ är D159.

Diagnosen klassificeras under kategorin Benign tumör i andra och ospecificerade organ i brösthålan (D15), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Ospecificerad lokalisation av benign tumör i intratorakala organ:

ICD-kod D159
Diagnos Ospecificerad lokalisation av benign tumör i intratorakala organ
Kategori D15, Benign tumör i andra och ospecificerade organ i brösthålan
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)