D172 – Lipom i hud och subkutan vävnad på extremiteterna

ICD-10 kod för Lipom i hud och subkutan vävnad på extremiteterna är D172.

Diagnosen klassificeras under kategorin Lipom (fettsvulst) (D17), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Lipom i hud och subkutan vävnad på extremiteterna:

ICD-kod D172
Diagnos Lipom i hud och subkutan vävnad på extremiteterna
Kategori D17, Lipom (fettsvulst)
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)