D177 – Lipom med andra specificerade lokalisationer

ICD-10 kod för Lipom med andra specificerade lokalisationer är D177.

Diagnosen klassificeras under kategorin Lipom (fettsvulst) (D17), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Lipom med andra specificerade lokalisationer:

ICD-kod D177
Diagnos Lipom med andra specificerade lokalisationer
Kategori D17, Lipom (fettsvulst)
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)