D179 – Ospecificerad lokalisation av lipom

ICD-10 kod för Ospecificerad lokalisation av lipom är D179.

Diagnosen klassificeras under kategorin Lipom (fettsvulst) (D17), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Ospecificerad lokalisation av lipom:

ICD-kod D179
Diagnos Ospecificerad lokalisation av lipom
Kategori D17, Lipom (fettsvulst)
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)