D179A – Angiolipom med ospecificerad lokalisation

ICD-10 kod för Angiolipom med ospecificerad lokalisation är D179A.

Diagnosen klassificeras under kategorin Lipom (fettsvulst) (D17), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Angiolipom med ospecificerad lokalisation:

ICD-kod D179A
Diagnos Angiolipom med ospecificerad lokalisation
Kategori D17, Lipom (fettsvulst)
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)