D180 – Hemangiom, alla lokalisationer

ICD-10 kod för Hemangiom, alla lokalisationer är D180.

Diagnosen klassificeras under kategorin Hemangiom (blodkärlssvulst) och lymfangiom (lymfkärlssvulst), alla lokalisationer (D18), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Hemangiom, alla lokalisationer:

ICD-kod D180
Diagnos Hemangiom, alla lokalisationer
Kategori D18, Hemangiom (blodkärlssvulst) och lymfangiom (lymfkärlssvulst), alla lokalisationer
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)