D180B – Kapillärt hemangiom

ICD-10 kod för Kapillärt hemangiom är D180B.

Diagnosen klassificeras under kategorin Hemangiom (blodkärlssvulst) och lymfangiom (lymfkärlssvulst), alla lokalisationer (D18), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Kapillärt hemangiom:

ICD-kod D180B
Diagnos Kapillärt hemangiom
Kategori D18, Hemangiom (blodkärlssvulst) och lymfangiom (lymfkärlssvulst), alla lokalisationer
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)