D180C – Kavernöst hemangiom i huden

ICD-10 kod för Kavernöst hemangiom i huden är D180C.

Diagnosen klassificeras under kategorin Hemangiom (blodkärlssvulst) och lymfangiom (lymfkärlssvulst), alla lokalisationer (D18), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Kavernöst hemangiom i huden:

ICD-kod D180C
Diagnos Kavernöst hemangiom i huden
Kategori D18, Hemangiom (blodkärlssvulst) och lymfangiom (lymfkärlssvulst), alla lokalisationer
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)