D180E – Multipla progressiva angiom

ICD-10 kod för Multipla progressiva angiom är D180E.

Diagnosen klassificeras under kategorin Hemangiom (blodkärlssvulst) och lymfangiom (lymfkärlssvulst), alla lokalisationer (D18), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Multipla progressiva angiom:

ICD-kod D180E
Diagnos Multipla progressiva angiom
Kategori D18, Hemangiom (blodkärlssvulst) och lymfangiom (lymfkärlssvulst), alla lokalisationer
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)