D180H – Epitelioidalt hemangiom

ICD-10 kod för Epitelioidalt hemangiom är D180H.

Diagnosen klassificeras under kategorin Hemangiom (blodkärlssvulst) och lymfangiom (lymfkärlssvulst), alla lokalisationer (D18), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Epitelioidalt hemangiom:

ICD-kod D180H
Diagnos Epitelioidalt hemangiom
Kategori D18, Hemangiom (blodkärlssvulst) och lymfangiom (lymfkärlssvulst), alla lokalisationer
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)