D181 – Lymfangiom, alla lokalisationer

ICD-10 kod för Lymfangiom, alla lokalisationer är D181.

Diagnosen klassificeras under kategorin Hemangiom (blodkärlssvulst) och lymfangiom (lymfkärlssvulst), alla lokalisationer (D18), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Lymfangiom, alla lokalisationer:

ICD-kod D181
Diagnos Lymfangiom, alla lokalisationer
Kategori D18, Hemangiom (blodkärlssvulst) och lymfangiom (lymfkärlssvulst), alla lokalisationer
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)