D181B – Kavernöst lymfangiom

ICD-10 kod för Kavernöst lymfangiom är D181B.

Diagnosen klassificeras under kategorin Hemangiom (blodkärlssvulst) och lymfangiom (lymfkärlssvulst), alla lokalisationer (D18), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Kavernöst lymfangiom:

ICD-kod D181B
Diagnos Kavernöst lymfangiom
Kategori D18, Hemangiom (blodkärlssvulst) och lymfangiom (lymfkärlssvulst), alla lokalisationer
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)