D181C – Cystiskt lymfangiom

ICD-10 kod för Cystiskt lymfangiom är D181C.

Diagnosen klassificeras under kategorin Hemangiom (blodkärlssvulst) och lymfangiom (lymfkärlssvulst), alla lokalisationer (D18), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Cystiskt lymfangiom:

ICD-kod D181C
Diagnos Cystiskt lymfangiom
Kategori D18, Hemangiom (blodkärlssvulst) och lymfangiom (lymfkärlssvulst), alla lokalisationer
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)