D190 – Benign tumör i mesotelial vävnad i pleura

ICD-10 kod för Benign tumör i mesotelial vävnad i pleura är D190.

Diagnosen klassificeras under kategorin Benign tumör i mesotelial (kroppshåletäckande) vävnad (D19), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Benign tumör i mesotelial vävnad i pleura:

ICD-kod D190
Diagnos Benign tumör i mesotelial vävnad i pleura
Kategori D19, Benign tumör i mesotelial (kroppshåletäckande) vävnad
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)