D197 – Benign tumör i mesotelial vävnad med andra lokalisationer

ICD-10 kod för Benign tumör i mesotelial vävnad med andra lokalisationer är D197.

Diagnosen klassificeras under kategorin Benign tumör i mesotelial (kroppshåletäckande) vävnad (D19), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Benign tumör i mesotelial vävnad med andra lokalisationer:

ICD-kod D197
Diagnos Benign tumör i mesotelial vävnad med andra lokalisationer
Kategori D19, Benign tumör i mesotelial (kroppshåletäckande) vävnad
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)