D199 – Ospecificerad lokalisation i mesotelial vävnad

ICD-10 kod för Ospecificerad lokalisation i mesotelial vävnad är D199.

Diagnosen klassificeras under kategorin Benign tumör i mesotelial (kroppshåletäckande) vävnad (D19), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Ospecificerad lokalisation i mesotelial vävnad:

ICD-kod D199
Diagnos Ospecificerad lokalisation i mesotelial vävnad
Kategori D19, Benign tumör i mesotelial (kroppshåletäckande) vävnad
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)