D229 – Ospecificerad lokalisation av melanocytnevus

ICD-10 kod för Ospecificerad lokalisation av melanocytnevus är D229.

Diagnosen klassificeras under kategorin Melanocytnevus (D22), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Ospecificerad lokalisation av melanocytnevus:

ICD-kod D229
Diagnos Ospecificerad lokalisation av melanocytnevus
Kategori D22, Melanocytnevus
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)