D229A – Intraepidermalt pigmentnevus med ospecificerad lokalisation

ICD-10 kod för Intraepidermalt pigmentnevus med ospecificerad lokalisation är D229A.

Diagnosen klassificeras under kategorin Melanocytnevus (D22), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Intraepidermalt pigmentnevus med ospecificerad lokalisation:

ICD-kod D229A
Diagnos Intraepidermalt pigmentnevus med ospecificerad lokalisation
Kategori D22, Melanocytnevus
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)