D229F – Avvikande melanocytär förändring (inklusive dysplastiskt nevus) med ospecificerad lokalisation

ICD-10 kod för Avvikande melanocytär förändring (inklusive dysplastiskt nevus) med ospecificerad lokalisation är D229F.

Diagnosen klassificeras under kategorin Melanocytnevus (D22), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Avvikande melanocytär förändring (inklusive dysplastiskt nevus) med ospecificerad lokalisation:

ICD-kod D229F
Diagnos Avvikande melanocytär förändring (inklusive dysplastiskt nevus) med ospecificerad lokalisation
Kategori D22, Melanocytnevus
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)