D229W – Annat melanocytnevus med ospecificerad lokalisation

ICD-10 kod för Annat melanocytnevus med ospecificerad lokalisation är D229W.

Diagnosen klassificeras under kategorin Melanocytnevus (D22), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Annat melanocytnevus med ospecificerad lokalisation:

ICD-kod D229W
Diagnos Annat melanocytnevus med ospecificerad lokalisation
Kategori D22, Melanocytnevus
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)