D239W – Andra benigna tumörer i huden med ospecificerad lokalisation

ICD-10 kod för Andra benigna tumörer i huden med ospecificerad lokalisation är D239W.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra benigna tumörer i huden (D23), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Andra benigna tumörer i huden med ospecificerad lokalisation:

ICD-kod D239W
Diagnos Andra benigna tumörer i huden med ospecificerad lokalisation
Kategori D23, Andra benigna tumörer i huden
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)