D250 – Submuköst uterusmyom

ICD-10 kod för Submuköst uterusmyom är D250.

Diagnosen klassificeras under kategorin Uterusmyom (muskelsvulst i livmodern) (D25), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Submuköst uterusmyom:

ICD-kod D250
Diagnos Submuköst uterusmyom
Kategori D25, Uterusmyom (muskelsvulst i livmodern)
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)