D251 – Intramuralt uterusmyom

ICD-10 kod för Intramuralt uterusmyom är D251.

Diagnosen klassificeras under kategorin Uterusmyom (muskelsvulst i livmodern) (D25), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Intramuralt uterusmyom:

ICD-kod D251
Diagnos Intramuralt uterusmyom
Kategori D25, Uterusmyom (muskelsvulst i livmodern)
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)