D252 – Subseröst uterusmyom

ICD-10 kod för Subseröst uterusmyom är D252.

Diagnosen klassificeras under kategorin Uterusmyom (muskelsvulst i livmodern) (D25), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Subseröst uterusmyom:

ICD-kod D252
Diagnos Subseröst uterusmyom
Kategori D25, Uterusmyom (muskelsvulst i livmodern)
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)