D259 – Ospecificerad lokalisation av uterusmyom

ICD-10 kod för Ospecificerad lokalisation av uterusmyom är D259.

Diagnosen klassificeras under kategorin Uterusmyom (muskelsvulst i livmodern) (D25), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Ospecificerad lokalisation av uterusmyom:

ICD-kod D259
Diagnos Ospecificerad lokalisation av uterusmyom
Kategori D25, Uterusmyom (muskelsvulst i livmodern)
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)