D260 – Andra benigna tumörer i cervix uteri

ICD-10 kod för Andra benigna tumörer i cervix uteri är D260.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra benigna tumörer i livmodern (D26), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Andra benigna tumörer i cervix uteri:

ICD-kod D260
Diagnos Andra benigna tumörer i cervix uteri
Kategori D26, Andra benigna tumörer i livmodern
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)