D280 – Benign tumör i vulva

ICD-10 kod för Benign tumör i vulva är D280.

Diagnosen klassificeras under kategorin Benign tumör i andra och ospecificerade kvinnliga könsorgan (D28), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Benign tumör i vulva:

ICD-kod D280
Diagnos Benign tumör i vulva
Kategori D28, Benign tumör i andra och ospecificerade kvinnliga könsorgan
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)