D281 – Benign tumör i vagina

ICD-10 kod för Benign tumör i vagina är D281.

Diagnosen klassificeras under kategorin Benign tumör i andra och ospecificerade kvinnliga könsorgan (D28), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Benign tumör i vagina:

ICD-kod D281
Diagnos Benign tumör i vagina
Kategori D28, Benign tumör i andra och ospecificerade kvinnliga könsorgan
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)