D287 – Benign tumör i andra specificerade lokalisationer i de kvinnliga könsorganen

ICD-10 kod för Benign tumör i andra specificerade lokalisationer i de kvinnliga könsorganen är D287.

Diagnosen klassificeras under kategorin Benign tumör i andra och ospecificerade kvinnliga könsorgan (D28), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Benign tumör i andra specificerade lokalisationer i de kvinnliga könsorganen:

ICD-kod D287
Diagnos Benign tumör i andra specificerade lokalisationer i de kvinnliga könsorganen
Kategori D28, Benign tumör i andra och ospecificerade kvinnliga könsorgan
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)