D289 – Ospecificerad lokalisation av benign tumör i de kvinnliga könsorganen

ICD-10 kod för Ospecificerad lokalisation av benign tumör i de kvinnliga könsorganen är D289.

Diagnosen klassificeras under kategorin Benign tumör i andra och ospecificerade kvinnliga könsorgan (D28), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Ospecificerad lokalisation av benign tumör i de kvinnliga könsorganen:

ICD-kod D289
Diagnos Ospecificerad lokalisation av benign tumör i de kvinnliga könsorganen
Kategori D28, Benign tumör i andra och ospecificerade kvinnliga könsorgan
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)