D290 – Benign tumör i penis

ICD-10 kod för Benign tumör i penis är D290.

Diagnosen klassificeras under kategorin Benign tumör i de manliga könsorganen (D29), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Benign tumör i penis:

ICD-kod D290
Diagnos Benign tumör i penis
Kategori D29, Benign tumör i de manliga könsorganen
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)