D299 – Ospecificerad lokalisation av benign tumör i de manliga könsorganen

ICD-10 kod för Ospecificerad lokalisation av benign tumör i de manliga könsorganen är D299.

Diagnosen klassificeras under kategorin Benign tumör i de manliga könsorganen (D29), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Ospecificerad lokalisation av benign tumör i de manliga könsorganen:

ICD-kod D299
Diagnos Ospecificerad lokalisation av benign tumör i de manliga könsorganen
Kategori D29, Benign tumör i de manliga könsorganen
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)