D313 – Benign tumör i korioidea

ICD-10 kod för Benign tumör i korioidea är D313.

Diagnosen klassificeras under kategorin Benign tumör i öga och närliggande vävnader (D31), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Benign tumör i korioidea:

ICD-kod D313
Diagnos Benign tumör i korioidea
Kategori D31, Benign tumör i öga och närliggande vävnader
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)