D316 – Ospecificerad lokalisation av benign tumör i orbita

ICD-10 kod för Ospecificerad lokalisation av benign tumör i orbita är D316.

Diagnosen klassificeras under kategorin Benign tumör i öga och närliggande vävnader (D31), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Ospecificerad lokalisation av benign tumör i orbita:

ICD-kod D316
Diagnos Ospecificerad lokalisation av benign tumör i orbita
Kategori D31, Benign tumör i öga och närliggande vävnader
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)