D320 – Benign tumör i hjärnhinnor

ICD-10 kod för Benign tumör i hjärnhinnor är D320.

Diagnosen klassificeras under kategorin Benign tumör i centrala nervsystemets hinnor (D32), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Benign tumör i hjärnhinnor:

ICD-kod D320
Diagnos Benign tumör i hjärnhinnor
Kategori D32, Benign tumör i centrala nervsystemets hinnor
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)