D330 – Benign tumör i hjärnan, supratentoriell lokalisation

ICD-10 kod för Benign tumör i hjärnan, supratentoriell lokalisation är D330.

Diagnosen klassificeras under kategorin Benign tumör i hjärnan och andra delar av centrala nervsystemet (D33), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Benign tumör i hjärnan, supratentoriell lokalisation:

ICD-kod D330
Diagnos Benign tumör i hjärnan, supratentoriell lokalisation
Kategori D33, Benign tumör i hjärnan och andra delar av centrala nervsystemet
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)