D333 – Benign tumör i kranialnerver

ICD-10 kod för Benign tumör i kranialnerver är D333.

Diagnosen klassificeras under kategorin Benign tumör i hjärnan och andra delar av centrala nervsystemet (D33), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Benign tumör i kranialnerver:

ICD-kod D333
Diagnos Benign tumör i kranialnerver
Kategori D33, Benign tumör i hjärnan och andra delar av centrala nervsystemet
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)