D339 – Ospecificerad lokalisation av benign tumör i centrala nervsystemet

ICD-10 kod för Ospecificerad lokalisation av benign tumör i centrala nervsystemet är D339.

Diagnosen klassificeras under kategorin Benign tumör i hjärnan och andra delar av centrala nervsystemet (D33), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Ospecificerad lokalisation av benign tumör i centrala nervsystemet:

ICD-kod D339
Diagnos Ospecificerad lokalisation av benign tumör i centrala nervsystemet
Kategori D33, Benign tumör i hjärnan och andra delar av centrala nervsystemet
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)