D353 – Benign tumör i ductus craniopharyngealis

ICD-10 kod för Benign tumör i ductus craniopharyngealis är D353.

Diagnosen klassificeras under kategorin Benign tumör i andra och ospecificerade endokrina körtlar (D35), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Benign tumör i ductus craniopharyngealis:

ICD-kod D353
Diagnos Benign tumör i ductus craniopharyngealis
Kategori D35, Benign tumör i andra och ospecificerade endokrina körtlar
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)