D355 – Benign tumör i glomus caroticum

ICD-10 kod för Benign tumör i glomus caroticum är D355.

Diagnosen klassificeras under kategorin Benign tumör i andra och ospecificerade endokrina körtlar (D35), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Benign tumör i glomus caroticum:

ICD-kod D355
Diagnos Benign tumör i glomus caroticum
Kategori D35, Benign tumör i andra och ospecificerade endokrina körtlar
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)