D356 – Benign tumör i aortic body (aortanära körtel) och andra paraganglier

ICD-10 kod för Benign tumör i aortic body (aortanära körtel) och andra paraganglier är D356.

Diagnosen klassificeras under kategorin Benign tumör i andra och ospecificerade endokrina körtlar (D35), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Benign tumör i aortic body (aortanära körtel) och andra paraganglier:

ICD-kod D356
Diagnos Benign tumör i aortic body (aortanära körtel) och andra paraganglier
Kategori D35, Benign tumör i andra och ospecificerade endokrina körtlar
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)