D360 – Benign tumör i lymfkörtlar

ICD-10 kod för Benign tumör i lymfkörtlar är D360.

Diagnosen klassificeras under kategorin Benign tumör med annan och ospecificerad lokalisation (D36), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Benign tumör i lymfkörtlar:

ICD-kod D360
Diagnos Benign tumör i lymfkörtlar
Kategori D36, Benign tumör med annan och ospecificerad lokalisation
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)