D361 – Benign tumör i perifera nerver och autonoma nervsystemet

ICD-10 kod för Benign tumör i perifera nerver och autonoma nervsystemet är D361.

Diagnosen klassificeras under kategorin Benign tumör med annan och ospecificerad lokalisation (D36), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Benign tumör i perifera nerver och autonoma nervsystemet:

ICD-kod D361
Diagnos Benign tumör i perifera nerver och autonoma nervsystemet
Kategori D36, Benign tumör med annan och ospecificerad lokalisation
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)