D367 – Benign tumör i andra specificerade lokalisationer

ICD-10 kod för Benign tumör i andra specificerade lokalisationer är D367.

Diagnosen klassificeras under kategorin Benign tumör med annan och ospecificerad lokalisation (D36), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Benign tumör i andra specificerade lokalisationer:

ICD-kod D367
Diagnos Benign tumör i andra specificerade lokalisationer
Kategori D36, Benign tumör med annan och ospecificerad lokalisation
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)