D369 – Ospecificerad lokalisation av benign tumör

ICD-10 kod för Ospecificerad lokalisation av benign tumör är D369.

Diagnosen klassificeras under kategorin Benign tumör med annan och ospecificerad lokalisation (D36), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Ospecificerad lokalisation av benign tumör:

ICD-kod D369
Diagnos Ospecificerad lokalisation av benign tumör
Kategori D36, Benign tumör med annan och ospecificerad lokalisation
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)