D370 – Tumör av osäker eller okänd natur i läpp, munhåla och svalg

ICD-10 kod för Tumör av osäker eller okänd natur i läpp, munhåla och svalg är D370.

Diagnosen klassificeras under kategorin Tumör av osäker eller okänd natur i munhålan och matsmältningsorganen (D37), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Tumör av osäker eller okänd natur i läpp, munhåla och svalg:

ICD-kod D370
Diagnos Tumör av osäker eller okänd natur i läpp, munhåla och svalg
Kategori D37, Tumör av osäker eller okänd natur i munhålan och matsmältningsorganen
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)