D376 – Tumör av osäker eller okänd natur i levern, gallblåsan och gallvägarna

ICD-10 kod för Tumör av osäker eller okänd natur i levern, gallblåsan och gallvägarna är D376.

Diagnosen klassificeras under kategorin Tumör av osäker eller okänd natur i munhålan och matsmältningsorganen (D37), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Tumör av osäker eller okänd natur i levern, gallblåsan och gallvägarna:

ICD-kod D376
Diagnos Tumör av osäker eller okänd natur i levern, gallblåsan och gallvägarna
Kategori D37, Tumör av osäker eller okänd natur i munhålan och matsmältningsorganen
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)