D377A – Tumör av patologiskt osäker natur i andra matsmältningsorgan

ICD-10 kod för Tumör av patologiskt osäker natur i andra matsmältningsorgan är D377A.

Diagnosen klassificeras under kategorin Tumör av osäker eller okänd natur i munhålan och matsmältningsorganen (D37), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Tumör av patologiskt osäker natur i andra matsmältningsorgan:

ICD-kod D377A
Diagnos Tumör av patologiskt osäker natur i andra matsmältningsorgan
Kategori D37, Tumör av osäker eller okänd natur i munhålan och matsmältningsorganen
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)